Product


Storbalspress LB

Produktiv och tillförlitlig, från lös sträng till kompakta balar. Med dubbelknytrare.